wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 172/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie lipy pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami; 4 topoli pod warunkiem zastapienia 4 drzewami; jarząbu i świerka - z posesji szkoły przy ul. Sikorskiego 41
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.120.2019
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2019-08-19
Data wydania dokumentu 2019-08-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 151/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2019-08-22 10:24:52