wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 148/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek Wójta Gminy Branice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działki nr 11/1 i 117/1 w Wysokiej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Branice
Sprawa
Znak sprawy BG.6131.G.8.2019.MK
Dokument wytworzył Wójt Gminy Branice
Data wpływu dokumentu 2019-08-13
Data wydania dokumentu 2019-08-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-08-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 166/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-08-27 11:06:41