wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 159/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek Burmistrza Kietrza o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu z terenu działki nr 160 w Kozłówkach, nr 495/1 i 642 w Nasiedlu, 1655 i 2028/12 w Kietrzu
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Kietrz
Sprawa
Znak sprawy WOR.6131.3.30.2019.KG
Dokument wytworzył Burmistrz Kietrza
Data wpływu dokumentu 2019-08-29
Data wydania dokumentu 2019-08-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-09-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 197/2019, 198/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-09-03 09:22:10