wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 161/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu wniosek RSP w Sułkowie o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
Zakres przedmiotowy dokumentu dla zakładowego ujęcia wody
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Waldemar Jaworski
Data wpływu dokumentu 2019-07-23
Data wydania dokumentu 2019-07-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-09-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 162/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-09-09 10:02:39