wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 162/2019
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona kopalin
Nazwa dokumentu decyzja zatwierdzająca "Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych"
Zakres przedmiotowy dokumentu dla potrzeb RSP w Sułkowie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat głubczycki
Gmina Baborów
Sprawa
Znak sprawy OS>6531.1.2.2019
Dokument wytworzył Starosta Głubczycki
Data wpływu dokumentu 2019-08-19
Data wydania dokumentu 2019-08-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Głubczycach
Siedziba ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
Telefon 77 4852078
E-mail starostwo@powiatglubczycki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-09-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 161/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Izabela Pilch
Data wprowadzenia 2019-09-09 10:04:47