wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 27/2019
Rodzaj dokumentu projekt polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu Projekt dokumentu wyznaczającego
Zakres przedmiotowy dokumentu aglomerację Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.272.1.2019.JK
Dokument wytworzył Urząd Gminy Raszyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-09-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2019-09-25 15:25:02