wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 226/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia
Zakres przedmiotowy dokumentu na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 234/11 obręb Ożarowice i 392 obręb Tąpkowice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy ZPDI.6131.47.2019
Dokument wytworzył Wójt Gminy Ożarowice
Data wpływu dokumentu 2019-09-16
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-10-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Brol
Data wprowadzenia 2019-10-16 12:29:05