wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 30/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż., zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją deszczową i wylotem, zbiornikami na gaz płynny wraz z instalacją gazową, studnią wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe, stacją elektroenergetyczną oraz parkingami – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7 i 171/8 oraz części działek nr ew. 171/9 i 171/10 w m. Wypędy, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.5.2019.JK
Dokument wytworzył APM Logistyka I Sp. z o.o. ul. Bartycka 85 lok. U1, 00-716 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2019-09-17
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-10-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2019-10-23 14:22:43