wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie warsztatu naprawczego w Lubiszynie ul. Kolonia Myśliborska 2, z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na transport odpadów.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina Lubiszyn
Sprawa
Znak sprawy BŚ-OŚ.MZaw.76441-14/10
Dokument wytworzył "Farm Servis" Sp. z o.o. Kolonia Myśliborska 2; 66-433 Lubiszyn
Data wpływu dokumentu 2010-12-06
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (95) 733 04 18
E-mail srodowisko@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia 2010-12-07 08:12:20