wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 32/2019
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - działka nr ew. 213/1 Puchały
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - działka nr ew. 213/1 Puchały
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy UPP.6733.29.2019.MŁ
Dokument wytworzył Gmina Raszyn
Data wpływu dokumentu 2019-11-18
Data wydania dokumentu 2019-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu 2019-11-25
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia 2019-11-25 17:00:04