wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2019
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie zespołu magazynowo-usługowego-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach nr ew. 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5 i 8 w m. Dawidy, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.1.2019.JK
Dokument wytworzył „Marek Rytych Architekt” al. Niepodległości 214 m. 16, 00-608 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2019-11-19
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-12-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 10/2019, 28/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2019-12-16 17:21:21