wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 35/2019
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu „Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na zmianie zdolności produkcyjnej istniejącej linii do produkcji soku, na nieruchomości położonej w m. Falenty Nowe, przy ulicy Róży 5, na działce nr ew. 108/2, gm. Raszyn.”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.4.2019.JK
Dokument wytworzył Urząd Gminy Raszyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-12-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2019-12-17
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/2019, 3/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2019-12-17 09:16:15