wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 9/2020
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie
Zakres przedmiotowy dokumentu stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbudowa DP 3271 S w Radzionkowie” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 31/2, 170/45, obręb Radzionków i nr 30/24, obręb Bobrowniki Śląskie, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (Inwestor).
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy ZSE.6220.2.2019
Dokument wytworzył Prezydent Miasta Bytomia
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2019-08-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 8/2020, 10/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2020-01-02 13:58:35