wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 4/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwajająca na usunięcie 7 modrzewi i 1 jodły pod warunkiem zastąpienia usuwanych drzew innymi drzewami liściastymi lub iglastmi w ilości 8 sztuk
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Sprawa
Znak sprawy OŚR.7635-70/10
Dokument wytworzył Wójt Gminy Osiek
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2010-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy w Osieku
Siedziba ul. Główna 125, 32-608 Osiek
Telefon 33/84-58-261
E-mail gmina@osiek.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Rusin
Data wprowadzenia 2010-12-07 09:27:27