wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2020
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie zespołu magazynowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-socjalnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 46/3, 48/4, 50/4, 52/3, 54/3, 58/4 w m. Wypędy, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.2.2019.JK
Dokument wytworzył PDC Industrial Center 99 Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2019-12-18
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2019, 25/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2020-01-13 16:36:03