wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gryficach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska z działki drogowej nr 152 w obrębie nr 3 m. Płoty
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat gryficki
Gmina Płoty
Sprawa
Znak sprawy ZZDW-RDW-4.428.1.20.2019.IM
Dokument wytworzył Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach
Data wpływu dokumentu 2019-07-18
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Płoty
Siedziba Plac Konstytucji 3 Maja, 72-310 Płoty
Telefon 91 385 14 15
E-mail um@ploty.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Barbara Kocik
Data wprowadzenia 2020-01-14 15:12:06