wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu „Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na zmianie zdolności produkcyjnej istniejącej linii do produkcji soku, na nieruchomości położonej w m. Falenty Nowe, przy ulicy Róży 5, na działce nr ew. 108/2, gm. Raszyn.”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.4.2019.JK
Dokument wytworzył Urząd Gminy Raszyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-01-23
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-27
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/2019, 35/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2020-01-27 12:52:32