wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 23/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz z działki nr 210 i 214 przy ul. Kliczkowskiej pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy BOŚ.6131.12.2020
Dokument wytworzył Biuro Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2020-01-29
Data wydania dokumentu 2020-01-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2020-02-24 11:49:42