wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 5/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej
Zakres przedmiotowy dokumentu celem opracowania opracowania jest określenie potencjalnych zmian zachodzących w wyniku projektowanego zagospodarowania jako rezultat ustaleń zapisanych w planie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Zbigniew Bronowicki
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-03-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Piotr Marcinkowski
Data wprowadzenia 2020-03-09 11:17:46