wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 111/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Przezchlebiu przy ul. Mikulczyckiej 2 udzielonego firmie RAVIS Piotr Rakwic decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.07.2014 r. znak OŚR.G.6233.38.2014
Zakres przedmiotowy dokumentu .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6233.22.2020
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2020-03-02
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-04-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 200/2022, 150/2024
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Arkadiusz Gawenda
Data wprowadzenia 2020-04-16 08:53:07