wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 55/2020
Rodzaj dokumentu polityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji, położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2020r. poz. 2951 z dnia 4 maja 2020r.
Zakres przedmiotowy dokumentu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy 6722.1.2020
Dokument wytworzył Rada Miejska w Świdnicy
Data wpływu dokumentu 2020-04-24
Data wydania dokumentu 2020-04-24
Dokument zatwierdził Rada Miejska w Świdnicy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-05-14
Uwagi uchwała wejdzie w życie 19 maja 2020
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 212/2019, 1/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Witkowska
Data wprowadzenia 2020-05-14 15:27:21