wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 11/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na przebudowie poprzez podziemne skablowanie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na części działek ewidencyjnych nr 36/2, 37/2, 40/2, 41/2, 42/7, 43/7, 44/7, 46/2 obręb Sękocin Stary, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.4.2020.JK
Dokument wytworzył Panattoni Europe Sp. z o.o. ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2020-04-01
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-05-20
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2020-05-20 14:54:06