wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 16/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja nr 35/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, portiernią, zbiornikiem i pompownią ppoż., zbiornikiem retencyjnym wraz z kanalizacją deszczową i wylotem, zbiornikami na gaz płynny wraz z instalacją gazową, studnią wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikami bezodpływowymi na nieczystości ciekłe, stacją elektroenergetyczną oraz parkingami – wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 171/4, 171/7, 185 i 186 oraz części działek nr ew. 171/9 i 171/10 w m. Wypędy, gm. Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.5.2019.JK
Dokument wytworzył Urząd Gminy Raszyn
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-06-09
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-06-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/2019
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2020-06-15 09:52:02