wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 18/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Zakres przedmiotowy dokumentu polegającego na budowie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych - studni głębinowej St-1, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę na terenie działki ewidencyjnej nr 186 obręb 0020 Wypędy w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat pruszkowski
Gmina Raszyn
Sprawa
Znak sprawy OŚGK.6220.10.2020.JK
Dokument wytworzył APM Logistyka I Sp. z o.o. ul. Bartycka 85 lok. U1, 00-716 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2020-06-25
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Raszyn
Siedziba ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Telefon (22) 701 77 70
E-mail raszynug@raszyn.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-06-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Data wprowadzenia 2020-06-29 09:06:52