wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 105/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. przedsięwzięcia polegającego na na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wiślica II" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Skorocic, gmina Wiślica, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na działkach: nr ewid. 437, 438 i 439 w m. Skorocice, obręb Skorocice, gm. Wiślica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo świętokrzyskie
Powiat buski
Gmina Wiślica
Sprawa
Znak sprawy GKIII.6220.3.2020
Dokument wytworzył Monika Jagielnik
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-06-26
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Wiślica
Siedziba ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Telefon (0-41) 369 09 00
E-mail urzad@umig.wislica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-07-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 57/2020, 58/2020, 59/2020, 60/2020, 70/2020, 80/2020, 82/2020, 84/2020, 89/2020, 91/2020, 93/2020, 98/2020, 106/2020, 107/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Monika Jagielnik
Data wprowadzenia 2020-07-06 11:36:38