wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 172/2020
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia
Zakres przedmiotowy dokumentu SCHOTT Sp. J. ul. Hutnicza Miasteczko Śląskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Miasteczko Śląskie
Sprawa
Znak sprawy OŚR.6224.14.2020
Dokument wytworzył Atmoterm-Ekourbis Sp. z o.o. Częstochowa
Data wpływu dokumentu 2020-05-06
Data wydania dokumentu 2020-05-25
Dokument zatwierdził Naczelnik Wydziału OŚR
Data zatwierdzenia dokumentu 2020-06-25
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-07-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Gruca - Tkacz
Data wprowadzenia 2020-07-16 13:35:21