wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 280/2020
Rodzaj dokumentu raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem
Zakres przedmiotowy dokumentu dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów na działce ewidencyjnej 6680/412 w Bytomiu, obręb: Rozbark”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy
Dokument wytworzył zespół autorów TK Klauza Kancelaria Prawna pod kierownictwem mgr Anny Wróbel - Specjalistę ds. ochrony środowiska, Tarnowskie Góry, 2020 r.
Data wpływu dokumentu 2020-02-24
Data wydania dokumentu 2020-02-24
Dokument zatwierdził DROGOMAX Sp. o. o.
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-09-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 427/2019, 428/2019, 429/2019, 430/2019, 431/2019, 432/2019, 1/2020, 2/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2020-09-07 09:25:43