wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 288/2020
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opinia
Zakres przedmiotowy dokumentu co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i budowa wodociągu DN500 w Bytomiu na odcinku od ul. Małgorzatki do ul. Ostatniej” z dnia 29 maja 2020 r. znak:
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Bytom (miasto na prawach powiatu)
Gmina Bytom
Sprawa
Znak sprawy GL.ZZŚ.1.435.76.2020.MS
Dokument wytworzył Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach
Data wpływu dokumentu 2020-06-08
Data wydania dokumentu 2020-05-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Bytomiu
Siedziba ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Telefon 32 281 20 51
E-mail um@um.bytom.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-09-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 114/2020, 200/2020, 282/2020, 283/2020, 287/2020, 289/2020, 290/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Janina Szumega
Data wprowadzenia 2020-09-07 12:59:56