wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 553/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zmiana decyzji.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa chłodni wraz z sortownią ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Zbrosławice
Sprawa
Znak sprawy ZBA.73514-295/11
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
Data wpływu dokumentu 2011-10-28
Data wydania dokumentu 2011-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 29
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-11-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 550/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2011-11-30 07:16:04