wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 3/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „Przebudowa istniejącej wiaty na halę produkcji prefabrykowanych, żelbetowych elementów ściennych” na terenie DEPENBROCK Polska Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Betonowej w m. Białe Błota
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.14.2019.OŚ5
Dokument wytworzył Andrzej Wiekierak
Data wpływu dokumentu 2019-09-20
Data wydania dokumentu 2019-10-11
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2019-10-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-10-23 10:01:16