wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 8/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 1/2020 o umorzeniu postępowania
Zakres przedmiotowy dokumentu „Przebudowa istniejącej wiaty na halę produkcji prefabrykowanych, żelbetowych elementów ściennych” zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 44/62 i 44/65 na terenie zakładu DEPENBROCK POLSKA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa przy ul. Betonowej w m. Białe Błota
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.14.2019.OŚ5
Dokument wytworzył Jarosław Gołębiewski
Data wpływu dokumentu 2019-05-15
Data wydania dokumentu 2020-01-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-01-16
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-10-23 10:33:41