wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 10/2020
Rodzaj dokumentu inne dokumenty
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dotyczy inwestycji pn.:
Zakres przedmiotowy dokumentu „Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów,na terenie dz. nr 168/50 obr. Lisi Ogon gm. Białe Błota"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.3.2020
Dokument wytworzył Andrzej Wiekierak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-02-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-02-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-10-23 10:40:42