wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową na terenie gruntów leśnych ze złoża pisaków kwarcowych "Zielonka' na części działek nr 363/7, 12247/1, 12174/2 obręb Zielonka, gm. Białe Błota, o łącznej pow. 14,9 ha"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.8.2020
Dokument wytworzył Andrzej Wiekierak
Data wpływu dokumentu 2020-04-02
Data wydania dokumentu 2020-04-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2020-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-10-23 11:04:36