wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 16/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 66/6, 434/7, 434/9, 434/10, 434/12, 434/13, 434/14, 434/15, 434/16 (obręb 0009 Przyłęki)”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.5.2019.OŚ5
Dokument wytworzył Dariusz Fundator
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-08-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-08-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-10-23 11:17:37