wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 170/2020
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek
Zakres przedmiotowy dokumentu wystąpienie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo – Węgorzyno – Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km ok. 3+500 - etap I: Przebudowa odcinka drogi od km 0+040 do km 0+955 na działkach nr 309/3, 320/2, 347/2, 347/3, 360/1 położonych w obrębie Resko, gm. Resko” oraz ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo - Borkowo - Węgorzyno - Brzeźniak na odcinku od km 0 + 955 do km 3 + 480 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem decyzji ZRiD”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6220.46.2020
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-10-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-10-30
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 166/2020, 167/2020, 168/2020, 57/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2020-10-30 13:13:22