wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 171/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58 w obrębie Łabuń Mały, gmina Resko” .
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6131.36.2020
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-10-30
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-02
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 97/2020, 104/2020, 105/2020, 106/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2020-11-02 13:19:24