wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 137/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta i Gminy Strumień
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowanie zawiera opis cech poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego wraz z ich wzajemnymi powiązaniami dla całego obszaru Gminy Strumień.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat cieszyński
Gmina Strumień
Sprawa
Znak sprawy IR.6723.41.2011
Dokument wytworzył Geologic Tomasz Miłowski ul. Przemysłowa 3/122, Rybnik
Data wpływu dokumentu 2011-11-30
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Burmiststrz Strumienia Urząd Miejski w Strumieniu
Siedziba Rynek 4, 43-246 Strumień
Telefon (033) 85-70-142
E-mail sekretariat@um.strumien.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-12-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Gabriela Dziadek
Data wprowadzenia 2011-12-01 08:40:52