wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 165/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja usunięcia 5 szt. drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja usunięcia 5 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 167/2, obręb 0002, miasta Czaplinek
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Czaplinek
Sprawa
Znak sprawy OS-II.613.104.2020.KJ
Dokument wytworzył STAROSTA DRAWSKI
Data wpływu dokumentu 2020-11-02
Data wydania dokumentu 2020-11-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2020-11-03 08:07:55