wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 168/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu wniosek o usunięcie 2 szt. drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o usunięcie 2 szt. drzew znajdujących się na działce nr. 545, obręb 0011, miasta Drawsko Pomorskie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat drawski
Gmina Drawsko Pomorskie
Sprawa
Znak sprawy ROŚ.6131.1.58.2020.JR
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
Data wpływu dokumentu 2020-10-06
Data wydania dokumentu 2020-10-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Siedziba Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Telefon (94) 363 34 64
E-mail powiatdrawski@powiatdrawski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-03
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Robert Ziółkowski
Data wprowadzenia 2020-11-03 08:16:39