wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 172/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu ustalenie warunków środowiskowych dla realizacji inwestycji pn: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy OŚiGW.6220.37.2020
Dokument wytworzył Burmistrz Reska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-11-02
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 98/2020, 101/2020, 102/2020, 103/2020
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2020-11-04 14:33:33