wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 176/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 4 MW (z możliwością podziału na etapy do 1 MW każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 11 obręb Łabuń Mały
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy GP.6730.95.2020
Dokument wytworzył Michał Czajkowski
Data wpływu dokumentu 2020-11-03
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2020-11-09 10:34:57