wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 177/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Zakres przedmiotowy dokumentu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 50 MW (z możliwością podziału na etapy do 1 MW każdy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 413/2, 413/4, 415/4, 415/9, 415/11 obręb Iglice
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat łobeski
Gmina Resko
Sprawa
Znak sprawy GP.6730.93.2020
Dokument wytworzył Adnan Qaraqish
Data wpływu dokumentu 2020-10-29
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Resko
Siedziba ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Telefon 91 39-51-503
E-mail resko@resko.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Mielcarek
Data wprowadzenia 2020-11-09 10:39:46