wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 121/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 39 dr obręb ewid. Węgornik oraz działki 563 obręb ewid. Zalesie, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115, odc. rzeka Gunica-Dobieszczyn.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat policki
Gmina Police
Sprawa
Znak sprawy RDW-2.428.1.32.2020.PK
Dokument wytworzył Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dró Wojewódzkich w Chojnie ul. Polna 2
Data wpływu dokumentu 2020-10-20
Data wydania dokumentu 2020-10-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Police
Siedziba ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Telefon 91 4311830
E-mail sekretariat@ug.police.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2021
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Ulanicka
Data wprowadzenia 2020-11-09 13:17:01