wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 126/2020
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki 838/13 obręb ewid. Dębostrów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat policki
Gmina Police
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.63.2020.MWE
Dokument wytworzył Dominika i Andrzej Sałacińscy, Marta i Błażej Sałacińscy, Paulina Rąpała- Piórkowska
Data wpływu dokumentu 2020-08-04
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Police
Siedziba ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Telefon 91 4311830
E-mail sekretariat@ug.police.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko M Wejnerowska
Data wprowadzenia 2020-11-10 09:09:41