wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 120/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn.63 około L = 32 mb na części działek nr ewid. 331, 143/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Dąbie.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podkarpackie
Powiat mielecki
Gmina Radomyśl Wielki
Sprawa
Znak sprawy BI.II.6733. 30. 2020r.
Dokument wytworzył PSG Tarnów ul. Bandrowskiego 16 - Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112
Data wpływu dokumentu 29-09-2020
Data wydania dokumentu 2020-11-19
Dokument zatwierdził Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Data zatwierdzenia dokumentu 2020-11-19
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Siedziba Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki
Telefon 14 680-70-50
E-mail sekretariat@radomyslwielki.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-19
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Wanda Dykas
Data wprowadzenia 2020-11-19 09:11:50