wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 26/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia w rejonie ulic: Cegielnej, Świętego Ducha, Andrzeja
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracowania Ochrony Środowiska PRO GAJA Rzeczoznawstwo i Projektowanie w Zakresie Ochrony Środowiska, Projektowanie Terenów Zieleni mgr inż. Hanna Bukowska; ul. Widok 55a; 85-357 Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2009-04-27
Data wydania dokumentu 2009-04-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/2011, 25/2011, 27/2011, 28/2011, 29/2011, 152/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2011-02-11 13:04:00