wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2020
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu „„Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łowieckiej i Zagajnikowej w miejscowości Ciele, mina Białe Błota, dz. o nr ewid. 119/2, 192 i 101/3 obręb Ciele”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6220.35.2019.OŚ5
Dokument wytworzył Anna Jankowska-Cepak
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2020-11-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2020-11-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Dziedziak
Data wprowadzenia 2020-11-24 15:16:04