wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Stacja radiodyfuzyjna PSN Infrastruktura Sp. z o.o. "Płock-Tartaczna" ul. Tartaczna 2 w Płocku
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I-ZŚ.6222.16.2020
Dokument wytworzył PSN Infrastruktura Sp. z o.o.
Data wpływu dokumentu 2020-07-21
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził KK
Data zatwierdzenia dokumentu 2020-07-28
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail wks@plock.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-01-05
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Kosowska
Data wprowadzenia 2021-01-05 14:38:25