wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 12/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Zgłoszenie
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie Spółki Jawnej "KRAT-MET" Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk z siedzibą przy ul. Witosa 21, 76-251 Kobylnica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo pomorskie
Powiat słupski
Gmina Kobylnica
Sprawa
Znak sprawy ŚR.6221.59.2020.II
Dokument wytworzył "KRAT-MET" Dariusz, Przemysław i Helena Szymaniuk Sp.J. z siedzibą przy ul. Witosa 21, 76-251 Kobylnica.
Data wpływu dokumentu 2020-11-24
Data wydania dokumentu 2020-10-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Słupsku
Siedziba ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk
Telefon 59 841-85-00
E-mail starostwo@powiat.slupsk.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-01-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Kaczmarek
Data wprowadzenia 2021-01-08 14:18:02