wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 6/2021
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Zgłoszenie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia:
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - dz. nr 118 obręb Kobułty, gmina Biskupiec.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat olsztyński
Gmina Biskupiec
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Stanisław Korzeniecki
Data wpływu dokumentu 2020-11-02
Data wydania dokumentu 2020-10-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Biskupcu
Siedziba Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Telefon 89 715 01 10
E-mail ratusz@biskupiec.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2021-01-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko KRZYSZTOF WIECZOREK
Data wprowadzenia 2021-01-08 15:17:33